Vyskakovací reklamy, okna,...

Wednesday, March 16 2016, 02:56 PM
0
Zdravím,

následoval jsem "příručku" na Vašem webu, jak se zbavit vyskakovací oken a takových blbostí, ale bohužel se mi problém nepodařilo vyřešit. Můj antivir malware sice rozliší, ale není ho schopen odstranit. Při vyčištění vždy nahlásí chybu. Zkusil jsem i HitmanPro, ale ten mi taky nemohl. Nějakou dobu mě obtěžují doplňky jako: iWebar, DNS Unlocker, Reimage Repair a eShield - toho se mi jako jediného podařilo zbavit :D. Přestože jsem je odinstaloval z počítače, jejich adds na mě pořád vyskakují. Jestli by jste mi někdo mohl pomoct?

Přikládám zprávu z HijackThis:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:31:40, on 16.3.2016
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.10586.0020)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\TiltWheelMouse.exe
C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe
C:\Users\Radim\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe
C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.13.20000.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
C:\Users\Radim\Desktop\Ostatní\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://services.eshield.com/general/newhometab.php?hometab=home&partner=11467&guid={024BBF63-D426-45E8-963A-2E7BB14D2001}&i=
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://services.eshield.com/general/newhometab.php?hometab=home&partner=11467&guid={024BBF63-D426-45E8-963A-2E7BB14D2001}&i=
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = <-loopback>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O1 - Hosts: 0.0.0.1 mssplus.mcafee.com
O2 - BHO: CrossriderApp0035510 - {11111111-1111-1111-1111-110311551110} - C:\Program Files (x86)\iWebar\iWebar-bho.dll (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {4B4D5056-3600-A76A-76A7-7A786E7484D7} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe /start
O4 - HKLM\..\Run: [YTDownloader] "C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe" /boot
O4 - HKLM\..\Run: [Printsrv] c:\Windows\System32\Printing_Admin_Scripts\en-US\drvupd.vbs
O4 - HKLM\..\Run: [File Sanitizer] c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\CoreShredder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPQuickWebProxy] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [mncgnfjSrv] C:\windows\system32\mncgnfj.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [mncgakmbeSrv] C:\windows\inf\mncgakmbe.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [mncmocekSrv] C:\windows\system32\mncmocek.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [MSStp] C:\windows\system32\msstp.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [mncftceSrv] C:\windows\inf\mncftce.vbe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [data] wscript.exe //B "C:\Users\Radim\AppData\Local\Temp\data.vbs"
O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Radim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [SysProc] C:\Users\Public\Public\run_shc.lnk
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeBridge] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5\Bridge.exe" -stealth
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\Radim\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [data] wscript.exe //B "C:\Users\Radim\AppData\Local\Temp\data.vbs"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Radim\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6201.1019_1\amd64] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Radim\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6201.1019_1\amd64"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: data.vbs
O4 - Startup: Výřezy obrazovky a spuštění aplikace OneNote 2007.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.149\SSScheduler.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&oslať do programu OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{14446b3a-154c-47c6-87e6-73d822ab8043}: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3418b8fd-67f5-47b3-8f32-8cde8ec69320}: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{82301f57-315e-4f11-b82f-fd795c6f6638}: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{f68cfdf4-e929-438e-aa86-2ba448194855}: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{14446b3a-154c-47c6-87e6-73d822ab8043}: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 82.163.143.171 82.163.142.173
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @oem6.inf,%BcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Driver Management Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Power Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Service.exe
O23 - Service: HP DayStarter Service (HPDayStarterService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP DayStarter\32-bit\HPDayStarterService.exe
O23 - Service: hpHotkeyMonitor - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HpHotkeyMonitor.exe
O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
O23 - Service: @oem10.inf,%hpservice_desc%;HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Hpservice.exe (file missing)
O23 - Service: HP Support Solutions Framework Service (HPSupportSolutionsFrameworkService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Identity Protection Technology Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.149\McCHSvc.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PandoraService (PanService) - Pandora.TV - C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe
O23 - Service: Portrait Displays SDK Service (PdiService) - Portrait Displays, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe
O23 - Service: RoxMediaDB12OEM - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10122 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: Tor Win32 Service (tor) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe
O23 - Service: ArcCapture (uArcCapture) - ArcSoft, Inc. - C:\windows\SysWow64\ArcVCapRender\uArcCapture.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Validity VCS Fingerprint Service (vcsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\windows\system32\vcsFPService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11\WLTRYSVC.EXE
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 17717 bytes
Responses (1)
Your Reply